psykolog kim kruse

Autoriseret psykolog Kim Kruse, Cand. psych. aut. 

Erhvervspsykolog

 

Menneskers liv, individuelt såvel som i organisatoriske sammenhænge, er altid i bevægelse, forandring og i mange tilfælde også i udvikling. I nogle tilfælde er der brug bistand til at skabe overblik, fokus, retning og sammenhæng således at den/de involverede også selv kan få øje på en positiv og revitaliserende udviklingsvej.  

Som privatpraktiserende psykolog møder jeg mine klienter der hvor de er, med insisteren på at ethvert menneske indeholder positive og opbyggelige ressourcer til i samarbejde med mig at fremfinde livsglæden, energi, ressourcer og nye måder at forvalte sig selv på i tilværelsen med ny indsigt om sig selv.

Som erhvervspsykologisk konsulent tænder jeg på at fornemme helt præcist hvor virksomheden befinder sig i sin livsbane, afdække virksomhedens indre værdier, fremhæve virksomhedens potentialer og derudfra skræddersy individuelt designede udviklings- og forandringsprocesser.

Start ups, iværksættere og mindre virksomheder kæmper ofte med strukturelle vanskeligheder, uafklarede ejerforhold, uklare ansvars- og opgavefordelinger og andet, som i effekt medfører diffuse og uklare aktiviteter, der resulterer i utilstrækkelige samarbejdsforhold og en indtjening som ikke modsvarer virksomhedens indtjeningspotentiale. 

Jeg nærer en indgående interesse for- og et stærkt engagement i at udvikle nye og skræddersyede indfaldsvinkler og metoder igennem mit arbejde. Fra den indledende afdækning af behovet til en afsluttende måling af effekten af udviklingsforløbene, herunder verificerbare resultater både hvad angår den hårde og bløde bundlinie. 

I rollen som projekt- og proceskonsulent er jeg drevet af, at medvirke til at fremkalde synlige resultater og efterlade metoder således at virksomheden efter at min opgave er løst selv har udviklet ressourcer til at kunne håndtere overskuelige udfordringer. 

På de følgende sider kan du se mere om mine ydelser.