Jeg modtager familier i samtaler af 90 minutter varighed per konsultation. 

Om muligt, tilstræber jeg allerede fra første konsultation at tilvejebringe ressourcer samt struktur, således at der etableres tilstrækkelig grobund for en begyndende positiv udvikling i familien og de indbyrdes relationer. Samtalerne kan foregå i min klinik eller i jeres hjem.

Pris: Kr. 2.400,-/per konsultation.