Jeg tilbyder supervision eller gruppekonsultationer til arbejdsgrupper, teams eller afdelinger i organisationer og institutioner, der eksempelvis ønsker at stimulere deres faglighed, kompetencer, oplever samarbejdsvanskeligheder, trivselsvanskeligheder, høj medarbejderomsætning eller konflikt.

Kendetegnet kunne eventuelt være et højt sygefravær, dårlig stemning eller en trivselsundersøgelse, der peger i retning af, at gruppen kunne have gavn af supervision, en erhvervspsykologisk indsats eller konsultation, der kunne bidrage til en bedre trivsel, funktionalitet og produktivitet.

Om muligt tilstræber jeg allerede fra første konsultation, at tilvejebringe ressourcer samt struktur, således at der etableres tilstrækkelig grobund for en begyndende positiv udvikling i arbejdsgruppen eller afdelingen.

Kontakt mig venligst for et mere specificeret tilbud samt pris.