Mange mennesker oplever på forskellige tidspunkter i deres tilværelse at stå i en livssituation, som kan være vanskelig eller uoverskuelig.

Den psykologiske samtale kan i mange sammenhænge være hjælpsom, således at det pågældende menneske ved en række samtaler, oplever at have arbejdet sig frem til en ny livssammenhæng, der udover ny klarhed og overskuelighed tillige kan involvere tilførsel af ny og positiv livsenergi.

I nogle tilfælde oplever de mennesker, som har fundet nye muligheder i privat- eller arbejdslivet tillige, at de nødigt ville have været den krise foruden, som de har gennemlevet.

Årsagen kan ofte være, at de oplever sig som mere ressourcefyldte, har lært sig selv bedre at kende og generelt bedre i stand til at forholde sig til modgang eller følelsesmæssige vanskeligheder, som livet som bekendt også kan byde på.

Jeg arbejder ud fra et helhedsperspektiv, således at der allerede fra første samtale arbejdes henimod at etablere en indledningsvis forståelse og erkendelse af tematikkens omfang.

Jeg tilstræber desuden igennem mit arbejde at medvirke til en tidlig fremkaldelse af ressourcer, således at du selv oplever at kunne medvirke til en indledende og gradvis lindring af symptomer.

Individuelle samtaler kan gennemføres som samtaler i min klinik, dit hjem, walk and talks ved Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør eller langs stranden, eller et andet sted efter dit valg.

Pris: Kr. 1.200,-/per konsultation/time.