Mænd kan mødes i forbindelse med aktiviteter, såsom indendørs- eller udendørs interessefællesskaber, madklubber, en fælles refleksionsgruppe, en gruppe som har fisketure som fælles formål, filmaftener med efterfølgende debat om et interessant emne, eksempelvis udflugt til en kunstudstilling eller opstart af et produktionsfællesskab. 

Uanset referencerammen er der forskning der peger i retning af at mænds sundhed, fysisk såvel som mental, profiterer af at mænd oplever positivt socialt samvær med andre mænd, evt. i forbindelse med fælles interesser, hobbies eller initiativer.

Mit initiativ beror på at jeg tilbyder en art akse eller forum, eventuelt som fyraftensmøde hvorom mænds fællesskaber kan udvikle sig med alt hvad dertil hører af gensidig erfaringsudveksling, gensidig forståelse, det at blive inspireret af andre mænds interesser, værdier og måder at forvalte sit liv på.

Ét aspekt af de emotionelt ensomme mænds sundhedsmæssige udfordringer er, mænds vanskeligheder ved at kunne italesætte deres følelsesmæssige problemer i selskab med andre mænd og i nogle tilfælde i mere udbredt forstand. I forskningen peges der på, at mænd står overfor at skulle “opfinde” et emotionelt sprog i selskab med andre mænd og måske i mere gennemgribende forstand. Nogle mænd kender det som, at de oplever en art bagatalisering eller distancering fra andre mænd, fordi de står uden sproglige redskaber til at kunne udtrykke forståelse for hinandens udfordringer, for nu at anvende en tidstypisk frase.

Skulle ovennævnte have din interesse er du velkommen til at kontakte mig med en ide, nogle løsrevne tanker eller eventuelle spørgsmål.

Du kan læse mere om mænds sundhed på følgende link:

http://www.sundmand.dk/