Født 1960.

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, Institut for Psykologi i perioden 1996-2003. 

Autoriseret psykolog af Psykolognævnet. 

Inden min uddannelse som psykolog har jeg med afsæt fra en handelsuddannelse arbejdet i både større og mindre, private-og offentlige virksomheder.

Det er min erfaring, at min hidtidige beskæftigelse bidrager til en alsidighed og bredere klangbund i mit arbejde, både som erhvervspsykolog og privatpraktiserende psykolog.

Modtager voksne og unge; individuelt, par og familier.  

Det er en fremtrædende karakteristik af mig, at jeg møder mennesker med varme, omsorg, humor og i øjenhøjde med solid faglighed og medmenneskelig respekt i arbejdet med de vanskeligheder eller udfordringer de eventuelt måtte opleve i deres liv.

Erfaringsområder: Lang erfaring fra en bred vifte af erhvervspsykologiske og personlige tematikker; heriblandt stress, depression, livskriser, PTSD(veteraner og fængselspersonale i forbindelse med voldsomme hændelser), psykiske følgevirkninger af ulykker, trusler på livet, røverier og vold.

Erfaring fra arbejdet med samtlige henvisningskategorier under den offentlige sygesikring, eks. depression, angst, personer med livstruende sygdom, pårørendeproblematikker og senfølger af seksuelle overgreb mm. 

Mine klienter profiterer af, at jeg har oparbejdet en bred erfaring igennem arbejdet med erhvervspsykologiske konsulentydelser og mit arbejde i min klinik.