Jeg modtager par i samtaler af 90 minutter varighed per konsultation.

Om muligt tilstræber jeg allerede fra første konsultation at tilvejebringe ressourcer samt struktur, således at der etableres tilstrækkelig grobund for en begyndende positiv udvikling i relationen. Samtalerne kan foregå i min klinik eller i jeres hjem.

Pris: Kr. 2.400,-/per konsultation.